Oś wykresu

Oś wykresu przebiegu w czasie Wykresy przebiegu w czasie nie posiadają odgórnie ani jednej osi. Ich założenie jest takie, żeby prezentować trendy, zaś niestaranne dane, więc dokładnie osie nie wydają się być do końca potrzebne.